Danh sách các gói hosting

US1

Giá: 9,000đ / 30 ngày Tên miền chính: 1 Dung lượng: 200 MB Băng thông: 100 GB

Đặt mua

US2

Giá: 15,000đ / 30 ngày Tên miền chính: 10 Dung lượng: 500 MB Băng thông: 200 GB

Đặt mua

US3

Giá: 30,000đ / 30 ngày Tên miền chính: 999 Dung lượng: 2,000 MB Băng thông: 500 GB

Đặt mua